O projektu


Projekt CZ.2.17/3.1.00/36215
Název projektu: Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice
Zkrácený název projektu: Podpora vědy a přechodu na VŠ
Operační program: OP Praha Adaptabilita
Období realizace projektu: červenec 2013 – únor 2015
Řešitelské pracoviště:  Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Cílem projektu CZ.2.17/3.1.00/36215 „Podpora vědy a přechodu na VŠ“ je zlepšit a zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů a matematiky na středních školách a rozvíjet spolupráci pražských gymnázií a dalších středních škol s Univerzitou Karlovou.

Rádi Vás informujeme o skutečnosti, že projekt byl prodloužen do konce března 2015. Kontaktujte nás pro uspořádání akcí pro vaši školu.

Přehled akcí projektu