O projektu‎ > ‎

Informace o projektu

Projekt CZ.2.17/3.1.00/36215
Název projektu: Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice
Zkrácený název projektu: Podpora vědy a přechodu na VŠ
Operační program: OP Praha Adaptabilita
Období realizace projektu: červenec 2013 – únor 2015
Řešitelské pracoviště: 
Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Cílem projektu CZ.2.17/3.1.00/36215 „Podpora vědy a přechodu na VŠ“ je zlepšit a zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů (biologie, environmentalistiky, chemie) a matematiky na středních školách a rozvíjet spolupráci pražských gymnázií a dalších středních škol s Univerzitou Karlovou.

Dílčí cíle projektu

  • Podpořit zájem studentů gymnázií a středních škol o vědu (přírodovědné obory a matematiku) a seznámit je s vybranými nejnovějšími poznatky vědeckého výzkumu z oblasti biologie, environmentalistiky a ekologie, chemie a matematiky.
  • Pomoci studentů se zájmem o přírodovědné obory a matematiku s přechodem na vysokou školu daného zaměření – příprava na maturitu a přijímací řízení.
  • Popularizace vědy, konkrétně přírodovědně zaměřených oborů a matematiky, na pražských SŠ.
  • V rámci celého projektu předpokládáme zapojení a úspěšnou podporu minimálně 100 učitelů středních škol a 1100 studentů, potencionálních vysokoškolských studentů.

Aktivity projektu

Aktivity jsou nabízeny třem skupinám zájemců, a to
  • studentům SŠ(celým třídám)
  • studentům SŠ se zájmem o přírodovědná témata či matematiku (jedincům či malým skupinám vybraných studentů v posledním ročníku SŠ studia)
  • učitelům přírodovědných předmětů a matematiky
Pro každou z těchto cílových skupin lze vybrat aktivity v nabídce na liště.   Všechny kurzy budou studentům a pedagogickým pracovníkům z Prahy nabízeny bezplatně.  Vzdělávací akce budou realizovány jak v prostorách UK, tak i na všech pražských SŠ, které nabídky UK využijí.