Kontakty

Mgr. Jana Frischmannová
hlavní manažer projektu
jana.frischmannova@pedf.cuni.cz
mobil: 00420 602 206 398

Ing. Petra Tobolářová
finanční manažer projektu
petra.tobolarova@pedf.cuni.cz
mobil: 00420 608 023 131

adresa: Pedagogická fakulta UK v Praze, M. D. Rettigové 4, Praha 1, PSČ 116 39