Pro maturanty a předposlední ročníky SŠ

Tyto kurzy jsou určeny pro studenty DVOU posledních ročníků pražských středních škol. Pro ty, kteří mají zájem o přírodovědné předměty či matematiku a plánují studium na vysoké škole.

Sekce "Pro maturanty a předposlední ročníky" bude obsahovat nabídku vzdělávacích akcí z oblastí biologie, environmentalistiky, chemie a matematiky. Oblasti biologie, EVVO a chemie budou obsahovat vždy tři jednodenní vzdělávací akce a jednu dlouhodobou, oblast matematiky bude zastoupena třemi dlouhodobými kurzy s on-line podporou prostředí Moodle. Cílem těchto vzdělávacích akcí bude rozvíjet přírodovědnou gramotnost středoškolských studentů, přiblížit obsah vysokoškolského studia a ulehčit přechod na VŠ.

Vzdělávací akce již probíhají !!

Pro přihlášení na vzdělávací akce pro maturanty (a předposlední ročníky) použijte tuto přihlášku. U kurzů, kde není upřesněn termín konání, vyplňte prosím přihlášku a my Vás budeme o nabízených termínech informovat emailem.

 

Nabídka kurzů pro maturanty


Podřízené stránky (4): Biologie Environmentalistika Chemie Matematika