Biologie

Biologie známá neznámá: Molekulární biologie a fyziologie – praktický kurs pro pokročilejší zájemce (dlouhodobý kurz - cca 20 vyučovacích hodin)

Cílem je seznámit studenty s novými poznatky v botanice jako jedné ze zásadních biologických disciplín a s otázkami, které jsou ve středoškolské látce opomíjeny.      

Lektoři: RNDr. Petr Zouhar / Bc. Jana Pilátová. Termíny dle dohody.


Biologické invaze (zejména rostlinné) (cca 6 vyučovacích hodin)

Cílem je seznámit studenty s nebezpečím biologických invazí, s metodami jejich studia v malém i velkém měřítku, s ekonomickými dopady invazí na ekonomiky států.

Lektoři: RNDr.  Kateřina Štajerová/ RNDr. Martin Hejda, PhD. / Ing. Jan Pergl, PhD. Termíny dle dohody.


Botanická zahrada jako prostor pro výuku i vědu (cca 6 vyučovacích hodin)

Cílem je vytvořit soubor trvalých, avšak v rámci možností inovovatelných materiálů seznamujících s expozicemi botanické zahrady.

Lektor: Mgr. Věra Hroudová. Termíny dle dohody.


Ochrana stanovišť a populací vzácných druhů - praktické ukázky (cca 6 vyučovacích hodin)

Biologický pohled na ochranu přírody využívající nové vědecké poznatky: příčiny ohrožení biodiverzity, ochrana populací a její důležitost, biotopy v krajině a péče o ně, ekologie obnovy.

Lektor: RNDr. Filip Kolář. Termíny dle dohody.


Pro přihlášení na vzdělávací akce pro maturanty použijte tuto přihlášku.

Studijní příručky ke stažení zde.