Chemie

Moderní analytické metody (dlouhodobý kurz - cca 20 vyučovacích hodin)

Studenti budou postupně seznámeni s vybranými metodami současné analytické chemie a v laboratořích si sami vyzkoušejí instrumentaci některých z nich.

Lektoři: doc. RNDr. Karel Holada, CSc. / PhDr. Martin Adamec, Ph.D.; Termíny dle dohody.


Počítač a chemie (cca 6 vyučovacích hodin)

Cílem kurzu je seznámit studenty s využitím výpočetní techniky v chemii – od nástrojů pro získávání a publikování informací až po sofistikované aplikace sloužící pro modelování chemických jevů.

Lektor: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.; Termíny dle dohody.

Získávání a úprava vody (cca 6 vyučovacích hodin)

Exkurze do pražské vodárny a čistírny odpadních vod, kde se studenti seznámí s koloběhem pitné vody (řeka–vodovod–odpad–řeka)

Lektor: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.; Termíny dle dohody.


Fyzikální chemie, koloidy a nanosvět kolem nás (cca 6 vyučovacích hodin)

Studenti se seznámí s jevy každodenního života z pohledu fyzikální chemie.

Lektor: doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.; Termíny dle dohody.


Pro přihlášení na vzdělávací akce pro maturanty použijte tuto přihlášku.

Studijní příručky ke stažení zde.