Environmentalistika

Jak číst a psát odborný text (dlouhodobý kurz - cca 20 vyučovacích hodin)

Stanovení výzkumných oblastí, výzkumných otázek a hypotéz. Rešerše odborné literatury. Struktura odborné práce. Kvantitativní x kvalitativní metody. Zpracování dat. Prezentace výsledků. V rámci aktivity koučovaným studentům budou nabídnuta výzkumná témata a oni si z nich vyberou a vytvoří vlastní vědecké práce pod vedením školitelů-profesionálů. Návštěva vědecké knihovny.

Lektoři: prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. / Mgr. Olga Vindušková. Termíny - dohodou.


Environmentální exkurze: Sokolovsko (jednodenní exkurze)

Problematika těžební krajiny a její obnovy. Jak těžba poškozuje ekosystémy, jak vypadá "měsíční krajina". Zkáza nebo příležitost, obnova ekosystémů na výsypkách, a jak ji zlepšit.

Lektor: prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. Termíny - 9.4., 5.9.


Půda a život v ní (cca 6 vyučovacích hodin)

Charakteristika oboru pedologie. Ochrana půdy a význam ochrany půdy. Legislativa. Kazuistiky. Kde lze pedologii studovat. Jak se připravit na přijímací řízení. Co lze v pedologii studovat. Řešené problémy oboru. Návštěva laboratoře v Ústavu pro životní prostředí UK v Praze a praktické úkoly v laboratoři.

Lektoři: Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. / Mgr. Martin Bartuška. Terny - 27.3, 17.4


Voda (cca 6 vyučovacích hodin)

Charakteristika oboru hydrobiologie. Ochrana vody a význam ochrany vody. Legislativa. Kazuistiky. Kde lze hydrobiologii studovat. Jak se připravit na přijímací řízení. Řešené problémy oboru. Návštěva laboratoře a praktické úkoly v laboratoři.

Lektor: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. Termíny - pátek 25.4., sobota 31.5., pondělí 23.6., úterý 22.7., (případně i další termíny dohodou)


Vzduch (cca 6 vyučovacích hodin)

Anotace: Charakteristika oboru. Ochrana ovzduší a její význam. Legislativa. Kazuistiky. Kde lze ochranu ovzduší studovat. Jak se připravit na přijímací řízení. Řešené problémy oboru. Návštěva laboratoře a praktické úkoly v laboratoři.

Lektoři: Mgr. Petra Pokorná / RNDr. J. Hovorka, Ph.D. / doc. RNDr. I. Hůnová, CSc. Termíny - 18.3., 1.4., 15.4., 6.5.


Pro přihlášení na vzdělávací akce pro maturanty použijte tuto přihlášku.

Studijní příručky ke stažení zde.