Matematika

Nabízené on-line matematické kurzy jsou určeny pro studenty posledních dvou ročníků SŠ, kteří zvažují studium na vysoké škole. Cílem těchto kurzů je nejen připravit studenty na přechod na vysokou školu, ale také pomoci jim úspěšně zvládnout maturitní zkoušku na střední škole. Kurzy mají dlouhodobý charakter, předpokládaná délka průchodu kurze je 2-3 měsíce, kdy student bude mít k dispozici studijní materiály a testy pro procvičení látky a také on-line podporu odborného lektora.

Kurzy probíhají v on-line v prostředí Moodle. Přihlášku na jednotlivé kurzy naleznete níže. Po přihlášení na kurz získáte přístupové heslo, které Vás bude opravňovat ke vstupu do kurzu a k jeho úspěšnému absolvování. 

Kompendium středoškolské matematiky

Kurz přehledným způsobem opakuje středoškolské učivo matematiky. Je zaměřen na studenty, kteří maturují z matematiky a chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole, při kterém budou matematiku využívat. V rámci kurzu jsou připraveny jak řešené příklady a testy, tak diskuzní fóra, ve kterých mohou studenti využívat podporu odborných lektorů.

Lektoři: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. / Joel Jančařík

Matematická analýza

Kurz se zaměřuje na hlavní koncepty matematické analýzy - pojem limity, derivace a integrálu a jejich praktické využití. Kurz využívá infinitesimální počet. Cílem není zvládnutí početních dovedností, ale porozumění základním pojmům, jejich významu a aplikacím.

Lektoři: RNDr. Alice Bílá, Ph.D. / Joel Jančařík

Matematický software

Cílem kurzu je seznámit studenty se třemi základními typy software, který je pro výpočty používán - dynamickou geometrií, tabulkovými procesory (a jejich statistickými funkcemi) a algebraickými počítačovými systémy (CAS).

Lektoři:   Mgr. Veronika Havelková

Pro přihlášení na vzdělávací akce pro maturanty použijte tuto přihlášku.

Studijní příručky ke stažení zde