Pro středoškolské třídy

V této sekci budou postupně nabízeny popularizačně-vzdělávací cykly tematicky zaměřené na oblast biologie, environmentalistiky, chemie a matematiky určené pro celé třídy studentů středních škol na území hl. m. Prahy bez ohledu na ročník studia.  Každý z cyklů bude obsahovat min. šest popularizačně-vzdělávacích akcí různého typu (přednáška, seminář, exkurze) a různého rozsahu (od 2 vyučovacích hodin, po celodenní exkurzi).

Zájemci, tedy třídy studentů SŠ, si mohou vybírat libovolné popularizačně-vzdělávací akce z jakéhokoli cyklu bez podmínky vzájemné návaznosti popularizačně-vzdělávacích akcí. V souladu s výstupy projektu doporučujeme studentům jedné třídy střední školy absolvování min. tří vzdělávacích akcí.

Předpoklad zahájení popularizačně-vzdělávacích akcí je březen 2014.


Pro přihlášení na vzdělávací akce pro středoškolské třídy použijte tuto přihlášku.

 Informační brožury ke stažení

Informační brožury s anotací a bližšími informacemi o kurzech nabízených pro SŠ třídy možno stáhnout zde: brožura biologie, brožura environmentalistika, brožura matematika, brožura chemie. 


Nabídka kurzů pro třídy


Podřízené stránky (4): Biologie Environmentalistika Chemie Matematika