Biologie

Pro přihlášení na vzdělávací akce pro celé třídy použijte tuto přihlášku.

Informační brožura o kurzech pro SŠ třídy z biologie ke stažení zde.


Botanická zahrada jako prostor pro výuku (i odborná pozorování) 

Komentovaná exkurze do Botanické zahradu PřFUK v Praze Na Slupi 16 do venkovních i skleníkových prostor s demonstrací zajímavých či významných rostlinných skupin a diskusí. Ideální dobou je jaro a léto.

Exkurze 2 hod; lektori: Mgr. Věra Hroudová; termíny: dohodou


Přírodovědná exkurze do Prokopského údolí (Chráněná pražská příroda jako ideální výukový i demonstrační prostor) 

Exkurze po vedením botanika a zoologa s ukázkou rozmanitosti biotopů od skalních stepí přes les po vodní a synantropní prostředí.

Exkurze 2 hod; lektor:  Mgr. Dagmar Říhová; termíny: dohodou


Ornitologická exkurze na zimoviště v centru, na severu  a na jihu Prahy 

Audiovizuální prezentace ve třídě resp. ranní exkurze s demonstrací hlasů ptáků v přírodě; exkurze musí být ranní po 8. hodině – ptáci zpívají nejvíce ca do 10 hodin 

Exkurze cca 2 hod + cesta; lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D. / RNDr. Jenny Andreskovátermíny: dohodou


Nebezpečné rostliny (invazní, jedovaté, alergenní) 

Městská studentská populace stále méně zná rostliny a jejich potenciální nebezpečí pro člověka i přírodu. Přednáška seznamuje s hlavními jedovatými rostlinami naší přírody, s hlavními alergeny a s pojmy rostlinných invazí a jejich negativním dopadem na přírodu. Je možno zaměřit přednášku podrobněji jedním směrem (viz název)

Přednáška 2 hod; lektor: RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD.; termíny: dohodou


Intimní život (lučních) rostlin

Přednáška podrobněji seznamuje s méně obvyklými způsoby rozmnožování rostlin, interakcemi mezi opylovači a rostlinami i s asexuálními typy rozmnožování rostlin.

Přednáška 2 hod; lektor: Mgr. Věra Hroudová.; termíny: dohodou


Exkurze na zimoviště netopýrů v Českém krasu (exkurze 4 h)

Velmi atraktivní exkurze na bohatá zimoviště netopýrů v jeskyních u Srbska s podrobným výkladem /ca 4 hod., 2 exkurze plus doprava).

Exkurze 4 hod; lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D. / RNDr. Jenny Andreskovátermíny: dohodou