Environmentalistika

Pro přihlášení na vzdělávací akce pro celé třídy použijte tuto přihlášku.

Informační brožura o kurzech pro SŠ třídy z environmentalistiky ke stažení zde.Půda – příklad složitého a komplexního (eko)systému

Anotace: Význam půdy. Ochrana půdy. Ekologie půdních organismů. Tvorba půd a koloběh živin v půdě. Revitalizace půdy. Kazuistiky z ČR. Ukázky experimentů, které lze provádět ve třídě.

Přednáška 2 hod; lektor: Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.; termíny: dohodou.

CITES : proč a jak bojujeme proti překupníkům 

Anotace: Představení CITES - mezinárodní úmluvy o omezení obchodování s vybranými druhy živočichů a rostlin. Proč byla tato dohoda uzavřena. Kazuistiky. Ukázka výrobků a artefaktů zabavených na celnici v Ruzyni.

Přednáška 2 hod; lektor: Mgr. Pavla Říhová; termíny: dohodou.

Ochrana ohrožených druhů zvířat a rostlin

Anotace: Legislativa ochrany druhů živočichů, rostlin a hub v ČR i ve světě. Červené knihy. Konference OSN a vybrané dohody o ochraně přírody. WWF. Zákon 114. Endemity. Stenoekní druhy. Problematika invazních druhů. 

Přednáška 2 hod; lektor: Mgr. Pavla Říhová; termíny: dohodou.

Voda v krajině

Anotace: Časová osa, využití vody ku prospěchu - vodní doprava, výroba energie, výstavba elektráren,  voda jako nepřítel - násilná regulace vodních toků, ukázka a porovnání na mapách a leteckých snímcích

Přednáška 2 hod; lektor: Jitka Rosická; termíny: dohodou.

Město a lidé

Anotace: Historie versus současnost, kladné i záporné zásahy člověka do krajiny, zmizelá malebnost, ztracená zákoutí. Simulovaná hra Supermarket.

Přednáška 2 hod; lektor: Jitka Rosická; termíny: dohodou.

Moderní otázky ochrany přírody a environmentalistiky aneb v učebnicích nenajdete: Nové typy mikropolutantů - endokrinně disruptivní látky a jejich biodegradace 

Anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty s novými, ne příliš známými, riziky životního prostředí, např. s hormonálně aktivními látkami tzv. endokrinními disruptory. A vědeckými týmy, které se věnují jejich odhalování, řešení.

Přednáška 2 hod; lektoři: RNDr. Zdena Hrsinová Křesinová, Ph.D. / RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.; termíny: dohodou