Matematika

Pro přihlášení na vzdělávací akce pro celé třídy použijte tuto přihlášku.
Informační brožura o kurzech pro SŠ třídy z matematiky ke stažení zde.


Kontrolní součty ve světě kolem nás

Cílem kurzu je seznámit studenty s praktickým využitím algebraických metod pro zabezpečení informací. Důraz bude položen na kontrolní součty. Studenti budou do kurzu zapojeni prostřednictvím využití hlasovacích zařízení.

Přednáška 2 hod; lektor: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.; termíny: dohodou

Gravitace a vesmír 

Populární formou ukážeme současný pohled na roli gravitace ve vesmíru. Shrneme základní aspekty Einsteinovy obecné relativity, budeme hovořit o GPS, sluneční soustavě, neutronových hvězdách, černých děrách, galaxiích a kosmologických modelech. Dotkneme se též současných otevřených otázek v kosmologii a teoretické fyzice, jako je např. temná hmota a temná energie. Ukážeme, jak se fyzikální zákony mikrosvěta mohou v kosmologii projevit i na těch největších škálách a že matematika je, stejně jako např. teleskop či urychovač částic, důležitým nástrojem při poznávání vesmíru.

Přednáška 2 hod; lektor: Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D.termíny: dohodou

Matematika a bankovnictví 

Ptáte se k čemu vám ta matematika vlastně je? Na příkladech ze světa financí uvidíte konkrétně, kde a jak matematické dovednosti použijete. Na finanční trh vstupujeme všichni jako zákazníci - ukážeme si některé situace, kdy vám používání matematických dovedností pomůže zorientovat se a mnohdy i uspořit nemálo peněz. Na druhé straně trhu stojí pak finanční instituce, které pro člověka s matematickým myšlením nabízí nemálo pracovních příležitostí. Na zobecněné organizační struktuře banky si ukážeme pozice, kde matematici nacházejí obvykle uplatnění a povíme si o náplní práce jednotlivých pozic. Detailněji se podíváme na oblast řízení rizik.

Přednáška 2 hod; lektor: Mgr. Tůmová Veronika; termíny: dohodou

Matematika ve světě financí 

Jednoduché a složené úročení, využití v praxi, souvislosti s aritmetickými a geometrickými posloupnostmi. Limita posloupnosti, Eulerovo číslo a spojité úročení. Diskontování. Spořicí účty, termínované vklady. Cenné papíry (dluhopisy, podílové listy, akcie). Úvěry (spotřebitelské, hypoteční). Speciální typy spoření (stavební, penzijní).

Přednáška 2 hod; lektor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. / doc.RNDr.Oldřich Odvárko, DrSc.termíny: středy - dohodou

Matematické modelování změn klimatu

Klima, klimatický systém, klimatický model. Struktura klimatických modelů, postupy řešení soustav rovnic, které zachycující základní fyzikální a chemické procesy v klimatickém systému. Problémy s ověřováním modelů simulovat klima v současnosti, neurčitosti modelových výstupů. Konstrukce scénářů budoucích změn na příkladu změn ploch zaujímaných klimatickými typy (např. stepní a pouštní klima, mírné kontinentální klima, klima tundry).

Přednáška 2 hod; lektor: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.termíny: dohodou.

Od naměřených dat k jejich matematickému popisu pomocí funkce a zase zpátky 

Měření dat je základní badatelský proces ve fyzice, ale i mnoha dalších přírodních vědách. Cílem přednášky je seznámit posluchače s metodami, které jsou využívány v procesu matematického zpracování naměřených údajů. Přednáška se snaží názornou a ilustrovanou formou představit metody interpolace a aproximace dat bez toho, aby u posluchačů vyžadovala znalost diferenciálního či integrálního počtu.

Přednáška 2 hod; lektor: prof. RNDr. Karel Segeth, CSc.termíny: dohodou.