Pro učitele

Zahájení kurzů pro pedagogické pracovníky SŠ v systému DVPP je plánováno na  jarní měsíce roku 2014. Jejich zahájení je podmíněno získáním akreditace DVPP. Všechny kurzy jsou pro pedagogické pracovníky zdarma
O vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Předpokládaný termín zahájení vzdělávacích akcí: březen 2014.

Pro přihlášení na vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky použijte tuto přihlášku.

Nabídka kurzů pro učitele


Podřízené stránky (4): Biologie Environmentalistika Chemie Matematika