Pro učitele‎ > ‎

Biologie

Komplexní biologická exkurze

Cílem exkurze je seznámit učitele s analytickou a syntetizující prací biologa v terénu včetně přípravy vlastní exkurze pro studenty, pro exkurzi v botanické zahradě bude vytvořen soubor trvalých (avšak v rámci možností inovovatelných) materiálů seznamujících s expozicemi botanické zahrady.

Exkurze 6 hod; lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D., / prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. / Mgr. Dagmar Říhová; termíny: dohodou


Vybrané kapitoly z biologie: Rozmnožování živočichů: teorie a praxe

Cílem semináře je poskytnout pedagogům pohled na různorodost rozmnožování živočichů ať obratlovců, tak bezobratlých, a to jak v obecné rovině, tak na množství příkladů. Součástí materiálů i výuky je i praktická část dávající pedagogům mnoho námětů a návodů pro praktická cvičení ve výuce.

Seminář  6 hod; lektor: Mgr. Alena Balážová; termíny: dohodou


Ochrana přírody z pohledu biologa: nemoci v přírodě

Cílem vzdělávací akce je představit pedagogům vhled do problematiky nově se šířících onemocnění v přírodě a jejich dopadu na druhy a společenstva. Nastínění toho jak lidská činnost a invazivní druhy přispívají k objevování se a šíření patogenů. Tento jev je dosud u nás málo známý a jeho význam je často podceňován. 

Seminář  6 hod; lektor: Mgr. Vojtěch Baláž, PhD. / MVDr. Tomáš Najer; termíny: dohodou


Pro přihlášení na vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky použijte tuto přihlášku.

Metodické příručky ke stažení zde.