Pro učitele‎ > ‎

Chemie

Pokusy s běžně dostupnými látkami

Cílem kurzu je nabídnout účastníkům širší pohled na problematiku chemických látek kolem nás a seznámit je s vybranou skupinou látek běžně dostupných široké veřejnosti (v domácnosti, obchodech, v životním prostředí). Cílem kurzu je také získání praktické zkušenosti s technickým provedením a rámcovým zařazením do výuky u vytipovaných experimentů s takovými látkami.

Prezenční seminář (6 hod) kombinovaný s laboratorním cvičením. 
Lektoři: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. / PhDr. Martin Rusek, Ph.D.; termíny: dohodou.

Moderní analytické metody

Cílem kurzu je seznámit účastníky se současnými metodami používanými při chemické analýze a nabídnout didaktickou transformaci získaných znalostí do prostředí střední nebo základní školy. Cílem kurzu je také získání praktické zkušenosti s instrumentací vybraných analytických metod.

Prezenční seminář (cca 8 vyučovacích hod) kombinovaný s laboratorním cvičením. 
Lektor: doc. RNDr. Karel Holada, CSc.; PhDr. Martin Adamec, Ph.D.; 
Termíny dohodou (kurz se skládá vždy ze tří částí; koná se vždy v odpoledních hodinách - teorie 2 hod, labor. cvičení 3 hod, exkurze 3 hod.)

Toxické látky a léčiva

Cílem kurzu je seznámit účastníky se výskytem cizorodých látek a jejich účinkem na lidský organismus a nabídnout didaktickou transformaci získaných znalostí do prostředí střední nebo základní školy. Cílem kurzu je také získání praktické zkušenosti s přípravou vybraných léčiv.

Prezenční seminář (6 hod) kombinovaný s laboratorním cvičením. 
Lektor: Ing. Hana Kotoučová; termíny: dohodou.


Pro přihlášení na vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky použijte tuto přihlášku.

Metodické příručky ke stažení zde