Pro učitele‎ > ‎

Environmentalistika

Nové a osvědčené metody realizace ekologie, environmentalistiky a environmentální výchovy

Cílem semináře je poskytnout pedagogům přehled osvědčených metod, postupů a příkladů dobré praxe z výuky environmentální výchovy, ze kterých je možné čerpat inspiraci. Semináře se zaměřuje na moderní metody (Heuristická metoda, Badatelská metoda) a představuje nové proudy, které se environmentální výchově věnují u nás i ve světě (Globe, Ekoškola, Dojdu dál!, aj.).

Seminář 6 hod; lektor: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.; termíny: dohodou

Problémy životního prostředí a jak rozvíjet akční strategie k jejich řešení

Cílem kurzu je seznámit pedagogy středních škol s klasifikací problémů životního prostředí, s historií ochrany přírody a s opomíjenými problémy životního prostředí. Simulační hry jako výukový prvek v EVVO - rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí v propojení s projektovým vyučováním. KRAJINA - regionální učebnice - praktický workshop, jak pracovat s tématem krajina v různých vyučovacích předmětech.

Seminář  6 hod; lektor: Jitka Rosická; termíny: dohodou.

Co v učebnicích nenajdete - poznatky výzkumu využití potenciálu invazivních rostlin (křídlatka)

Křídlatka japonská, sachalinská, i jejich kříženec k. česká jsou považovány za invazivní druhy, na jejich chemickou kontrolu se každoročně investuje mnoho prostředků. Přitom jsou to rostliny pozoruhodných vlastností. Mají velkou produkci biomasy využitelné jako palivo, obsahují látky zajímavé i pro humánní medicínu, jsou medonosné a zjišťují se možnosti jejich dalšího využití. Přednáška si klade za cíl seznámit studenty s výsledky dosavadních výzkumů této rostliny z hlediska jejího využití.

Seminář  6 hod; lektoři: RNDr. Marcela Kovářová / RNDr. Helena Koblihová; termíny: dohodou.

Laboratorní cvičení bez laboratoře

Pokusy a experimenty s běžnými a levnými pomůckami a potřebami. Metodické poznámky (proč experimenty patří do školních lavic, jak naplánovat experiment) a především ukázky.

Seminář  6 hod; lektoři: prof. ing. J. Frouz, CSc.; termíny: dohodou.


Pro přihlášení na vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky použijte tuto přihlášku.


Metodické příručky ke stažení zde