Pro učitele‎ > ‎

Matematika

Dynamická matematika

Cílem kurzu je je poodkrýt možnosti využívání programu GeoGebra ve výuce matematiky na středních školách. Cílem kurzu je poskytnou účastníkům kurzu nejen základní informace o programu GeoGebra a jeho použití, ale především praktické materiály, které možnosti programu demonstrují a které lze okamžitě využít ve vlastní výuce matematiky. Obsahově je kurz zaměřen na dynamickou matematiku, jako oblast, kterou lze prohloubit a rozšířit středoškolské učivo matematiky.

Seminář 6 hod; lektor: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.; termíny: dohodou.


Alternativní přístup k matematické analýze

Cílem kurzu je představit alternativní přístup k výuce matematické analýzy na středních školách. Důraz je kladen na porozumění základním konceptům a praktickou upotřebitelnost získaných vědomostí a jejich aplikaci ve fyzice a geometrii. Kurz seznamuje učitele s využitím teorie nekonečně malých veličin ve výuce matematické analýzy. Jedná se o alternativní přístup, který je vhodný pro pochopení problematiky. 

Seminář 6 hod; lektor: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.; termíny: dohodou.

Chyby, překážky a výuka matematiky

Cílem kurzu je seznámit učitele s moderním konstruktivistickým pohledem na chybu ve vyučování matematiky. Kurz se věnuje nezdaru, chybě a překážkám ve vyučování matematice, seznamuje se základními pohledy na tyto pojmy důležité jak pro školu, tak i v běžném životě. Kromě charakteristik a klasifikace jednotlivých pojmů je velká pozornost věnována také práci učitele s chybou a překážkou a možnostem jejich odstraňování.

Seminář  6 hod; lektor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.; termíny: dohodou.Pro přihlášení na vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky použijte tuto přihlášku.

Příručky ke stažení